Thông tin liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4

Địa chỉ: Số 193, Trần Phú, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Mail: ubndp4.tpvl@vinhlong.gov.vn

ĐT: 02703.822880

 

ipv6 ready